Pháp luật

Tư vấn pháp luật là gì?

Tư vấn pháp luật là gì?
Nhìn từ góc độ lý luận và thực tiễn, tư vấn pháp luật là việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn các cá nhân, tổ ...