Các trường hợp cần lưu ý khi xác định quan hệ thừa kế theo pháp luật giữa vợ và chồng.

Khi xác định quan hệ thừa kế theo pháp luật giữa vợ và chồng cần lưu ý các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Vợ chồng đã chia tài sản chung nhưng không ly hôn, sau đó một bên chết thì về mặt pháp lý họ vẫn là vợ chồng, quan hệ hôn nhân giữa họ vẫn còn tồn tại, nên khi một bên chết thì bên kia vẫn được thừa kế di sản của người chết.

Trường hợp 2: Vợ chồng đã sống ly thân nhưng chưa thực hiện thủ tục ly hôn, thì về mặt pháp lý hôn nhân vẫn còn tồn tại. Cho nên bên còn sống sẽ được thừa kế di sản của người chết.

Trường hợp 3: Vợ chồng đang xin ly hôn mà chưa được Tòa án cho ly hôn hoặc đã được Tòa án cho ly hôn nhưng quyết định hoặc bản án ly hôn chưa có hiệu lực thì họ vẫn là vợ chồng, vẫn được thừa kế di sản của người đã chết.

Trường hợp 4: Khi một bên chết, dù người còn sống kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng với người khác thì người đó vẫn được hưởng thừa kế của người chết.

Trường hợp 5: Nếu một người có nhiều vợ mà tất cả các cuộc hôn nhân đó đều dược tiến hành trước ngày 13/01/1960 ở miền Bắc (ngày luật HNGĐ có hiệu lực pháp luật) và trước ngày 25/03/1977 ở miền Nam (ngày áp dụng thống nhất các văn bản pháp luật trên toàn quốc), thì khi người chồng chết trước, tất cả các người vợ (nếu còn sống vào thời điểm người chồng chết) đều là người thừa kế di sản ở hàng thứ nhất của người chồng. Ngược lại thì chồng là người thừa kế thứ nhất của mỗi người vợ đã chết trước người chồng đó. 

Trường hợp 6: Nếu cán bộ, chiến sĩ đã có vợ ở miền Nam, sau khi tập kết ra miền Bắc lấy vợ ở miền Bắc mà việc kết hôn sau không bị hủy bỏ bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì những người vợ đó đều là người thừa kế ở hàng thứ nhất của người chồng và ngược lại.

Trường hợp 7: Đối với các trường hợp có đủ điều kiện kết hôn nhưng không đăng ký kết hôn mà sống chung với nhau như vợ chồng trước ngày luật HNGĐ 1986 có hiệu lực pháp luật thì vẫn thừa nhận họ có quan hệ hôn nhân và được hưởng di sản của nhau.

Trường hợp 8:  Hai vợ chồng đã ly hôn nhưng sau đó quay lại sống chung với nhau trước ngày luật HNGĐ 1986 có hiệu lực mà việc sống chung này không bị hủy bỏ bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì họ vẫn được thừa nhận là có quan hệ vợ chồng, vẫn là người thừa kế theo pháp luật của nhau ở hàng thứ nhất.