banner
Lao Động
Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019  (sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2021).
Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 (sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2021).

01:41:55 13-10-2020

So với Bộ luật Lao động 2012 hiện nay, Bộ luật Lao động 2019 có nhiều nội dung mới như:


Người lao động có bị cắt giảm tiền lương khi công ty gặp khó khăn về kinh tế?
Người lao động có bị cắt giảm tiền lương khi công ty gặp khó khăn về kinh tế?

02:25:50 09-11-2020

Khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì người sử dụng lao động có thể giảm lương của người lao động được không? Nếu người lao động không đồng ý thỏa thuận lại tiền lương thì công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không?


Tìm Kiếm

VD. Thủ Tục Ly Hôn, Thuế Doanh Nghiệp

Bài Viết Mới Nhất

{{news.Name}}

{{news.Summary}}


hotline