banner
Doanh Nghiệp




Doanh nghiệp có bị giải thể khi đã hết thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ?
Doanh nghiệp có bị giải thể khi đã hết thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ?

01:48:10 24-12-2020

Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp được ghi trong Điều lệ, tuy nhiên trường hợp hết thời hạn hoạt động thì công ty có bị giải thể không hay có những quy định như thế nào về thời hạn hoạt động của công ty?


Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

08:17:23 29-09-2020

Theo Luật doanh nghiệp 2014, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ khác nhau tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau. 


Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam (Công ty TNHH, Công ty công ty TNHH 1 thành viên, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh)
Ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam (Công ty TNHH, Công ty công ty TNHH 1 thành viên, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh)

08:08:12 29-09-2020

Theo Luật doanh nghiệp thì các loại hình công ty, doanh nghiệp được phân ra như sau: Công ty TNHH 1 Thành Viên, Công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên, Công ty Cổ Phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Hợp Danh. Và Luật doanh nghiệp cũng quy định rõ ràng các tính chất, đặc điểm, quy mô, cơ cấu tổ chức quản lý, quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty, doanh nghiệp. 




Tìm Kiếm

VD. Thủ Tục Ly Hôn, Thuế Doanh Nghiệp

Bài Viết Mới Nhất

{{news.Name}}

{{news.Summary}}


hotline