banner
Lao Động

Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019  (sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2021).
Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 (sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2021).

01:41:55 13-10-2020

So với Bộ luật Lao động 2012 hiện nay, Bộ luật Lao động 2019 có nhiều nội dung mới như:
Người lao động có bị cắt giảm tiền lương khi công ty gặp khó khăn về kinh tế?
Người lao động có bị cắt giảm tiền lương khi công ty gặp khó khăn về kinh tế?

02:25:50 09-11-2020

Khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì người sử dụng lao động có thể giảm lương của người lao động được không? Nếu người lao động không đồng ý thỏa thuận lại tiền lương thì công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không?
NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.
NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.

21:12:25 05-10-2021

Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP nhằm thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động. Hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động.Tìm Kiếm

VD. Thủ Tục Ly Hôn, Thuế Doanh Nghiệp

Bài Viết Mới Nhất

{{news.Name}}

{{news.Summary}}


hotline